+387 33 553 837

Studenti

51

Student je polaznik fakulteta. Status studenta stiče se upisom na fakultet a dokazuje se odgovarajućom studentskom ispravom (npr. indeksom). Status studenta gubi se po završetku studija, kad se osoba ispiše sa fakulteta, kad je isključena sa studija po postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom univerziteta, kad…

Više

Studij

224

Nastavni plan i program po kojem se radi na Fakultetu za upravu daje potrebna teoretska, i metodološka znanja, koja su potrebna za nastavak studija na drugom ciklusu studija. Studij nudi jaku praktičnu naobrazbu uz vrlo dinamičnu teorijsku podlogu kako bi osposobila stručnjake za rad, kako na svim poslovima uprave tako…

Više

Cjeloživotno učenje

108

    Pod pojmom Cjeloživotnog učenju se misli na svaku aktivnost učenja tokom "cijeloga života" radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru ličnog - profesionalnog djelovanja. To se odnosi na učenje u svim životnim dobima od rane mladosti do starosti a i u svim oblicima formalnog, neformalnog itd. S…

Više

Naučno istraživački rad

201

Pored primarne visokoobrazovne djelatnosti i pružanja različitih edukacijskih vidova stručnih osposobljavanja uposlenicima u javnoj upravi, Fakultet za upravu u Sarajevu bavi se i izdavačkom djelatnošću, čime favorizuje rad bosanskohercegovačkih akademskih i dr. naučnih radnika te doprinosi unaprijeđenju visokog obrazovanja u BiH. Naučnoistraživačka djelatnost fakulteta obuhvata pripremu, realizaciju i evaluaciju naučnih…

Više

O fakultetu

204

U zapadnoevropskim i drugim razvijenim zemljama svijeta konstantno raste interes za praktično funkcionisanje i naučno istraživanje uprave, sfere države čija se funkcija sastoji u izvršavanju zakona i vođenju politike države u okvirima smjernica i kontrole vlade, iz razloga društvenog i političkog razvoja te povećanog broja i složenosti zahtjeva koji se prema državi upućuju od strane pojedinaca, a što dovodi do snaženja uloge uprave, povećanja složenosti njihovih poslova i povećavanja upravnog aparata sa tendencijom daljneg širenja. Istraživanja pokazuju da samo četiri evropske zemlje ( isključujući BIH) trenutačno nemaju Fakultet za upravu u svom obrazovnom sistemu. Otvaranjem posebnog Fakulteta za upravu koji bi se bavio ovom složenom i delikatnom materijom u procesu aktuelne političke i društvene tranzicije naše zemlje te ustavnih promjena koje slijede, otklanja se velika praznina u našem obrazovnom sistemu i stvara pretpostavka za racionalnije, efikasnije, ekonomičnije, transparentnije djelovanje profesionalne i stručne javne uprave u BIH obrazovanjem i stvaranjem specijaliziranih…

Više