• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Aida Habul Mirza Habul Nermin Kuldija Sabahudin Brkan Dario Frimel

Pregledni naučni rad
Primljen: 07.07.2014.                                                                                                                                                                                                            UDK: 53.083.7

TELEMETRIJA

Aida Habul, PhD. vanredni profesor
Ekonomski fakultet u Sarajevu
Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1, Sarajevo
aida.habul@efsa.unsa.ba

Mirza Habul, MBA
Ured za reviziju institucija u FBiH
Ložionička 3, Sarajevo
mirza.habul@hotmail.com

Nermin Kuldija, bsc.
Dioničko društvo BH Telecom, Izvršna direkcija za razvoj poslovanja
Obala Kulina bana 8, Sarajevo
nermin.kuldija@bhtelecom.ba

Sabahudin Brkan, Cisco Certified Network Professional Security/student
Ekonomski fakultet u Sarajevu
Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1, Sarajevo
sabahudin.brkan@gmail.com

Dario Frimel, E-marketing expert/student
Ekonomski fakultet u Sarajevu
Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1, Sarajevo
dariofrimel@gmail.com

 

REZIME

U okviru ovog rada autori se bave pitanjem postojećih tehnologija koje se koriste za snabdijevanje vode u najstarijem vodovodu Mošanica te hidroelektrani Hrid. Telemetrija, tehnologija koja omogućava daljinsko mjerenje i davanje informacija sistemskom dizajneru, radeći već duži niz godina koristeći zastarjelu tehnologiju uzrokuje razne probleme koji djeluju negativno na poslovanje pomenutih institucija i objekata. Autori će kroz ovaj rad prikazati utjecaj i koristi primjene cloud tehnologije u «Vodovodu i kanalizaciji». Obrađena su i pitanja redizajna telemetrijskog sistema, koristima koje se mogu ostvariti od privatne cloud tehnologije te zahtjevi implementacije cloud sistema. Cloud tehnologija zasigurno predstavlja unaprijeđenje postojećeg sistema i implementacijom ovakve tehnologije bi moglo dovesti do povećanja efikasnosti jedne institucije kao što je Vodovod i kanalizacija.

Ključne riječi: telemetrija, cloud tehnologija, vodovod i kanalizacija.

ABSTRACT 

In this paper authors are offering insight of current technologies used for water supply in oldest waterworks Mošanica and hidro-electric power plant Hrid. Telemetry, technology that provides remote measuring and feedback for system designers, that has been used for long time became obsolete creating problems that cause negative influence on mentioned facilities business. Authors will show influence and benfits from implementation cloud technology in «Waterworks and canalization». This paper is also providing information about telemetric system redesign, private cloud implementation benefits and cloud system requirements. Cloud technology definitly represents curent system improvement and implementing such technology could result in efficency increase of institutions such as Waterworks and canalization.

Keywords: telemetry, cloud technology, waterworks and canalization.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial