Prva „Međunarodna konferencija o upravi i društvenim naukama“ u organizaciji Fakulteta za upravu

U Sarajevu je 13. septembra 2019. godine otvorena prva „Međunarodna konferencija o upravi i društvenim naukama ICAMMS'19“ u organizaciji Fakulteta za upravu. Konferencija traje dva dana, petak i subotu (13. i 14. septembra), a...