+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Husičić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Amine Husičić pod nazivom “UTICAJ ETIKE NA POSLOVANJE I DRUŠTVENU ODGOVORNOST LJUDSKIH RESURSA U JAVNIM PREDUZEĆIMA”  održat će se u UTORAK, 12.12.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Kanlić Muradif

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kanlić Muradifa pod nazivom “FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I PROBLEM KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI”  održat će se u UTORAK, 12.12.2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Konkurs za izbor u akademska zvanja

181

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 1225-2/17 od 17.11.2017.godine, Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu , raspisuje K O N K U R S  za izbor u akademska zvanja  jedan […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Klopić Lejla

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Klopić Lejle pod nazivom “SLUŽBENIČKA ETIKA U POREZNOJ UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE”  održat će se u PONEDELJAK, 27.11.2017. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima

web baner sp 2017

Obavještavamo da će se Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu održati 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11.00 sati. Ulaznice za promociju mogu se preuzeti na Fakultetu radnim danima od 08.00 do 16.00 od 23. novembra do 01. decembra. Diplome će se dodijeliti studentima koji su […]

More details

Poziv autorima za objavu radova u časopisu “UPRAVA”

časopisi

Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu poziva zainteresirane autore za objavu u časopisu UPRAVA, da svoje radove dostave najkasnije do 15.12.2017.godine na elektronsku adresu sekretara časopisa irvana.baltic@fu.unsa.ba ili putem pošte na adresu: Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, Igmanska 40A,  71320 Vogošća, – sa naznakom „Za objavljivanje […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Mirza Idrizović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Idrizović Mirze pod nazivom  “DOSTUPNOST INFORMACIJA I SERVISA WEB STRANICA SARAJEVSKIH OPĆINA” održat će se u PONEDELJAK, 20.11.2017. godine u 11:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Merdžanović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Merdžanović Amine pod nazivom “REFORMA JAVNE UPRAVE U KONTEKSTU DIREKTIVA EVROPSKE KOMISIJE”  održat će se u PONEDELJAK, 20.11.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Nisvet Mujanović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Muajnović Nisveta pod nazivom  “DISTRIBUCIJA NADLEŽNOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU” održat će se u PONEDELJAK, 20.11.2017. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana doktorske disertacije – kandidat mr. Đevad Šašić

201

Odbrana doktorske disertacije mr. Đevad Šašić pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“   UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU —-pridružena članica—- O B J A V LJ U J E da će mr. Đevad Šašić, magistar ekonomije, dana 15.11.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: […]

More details