+387 33 553 837

Uspješno odbranjena dva magistarska rada

U ponedjaljak 29.1.2018. odbranjen je magistarski rad kandidata Kemala Hadžiabdića pod nazivom “Sloboda i kretanje radne snage u Europskoj Uniji”, također kandidatkinja Samira Džihanić odbranila je magistarski rad pod nazivom “Lisabonski ugovor i uslovi za prijem u članstvo u Europsku Uniju”.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Kemal Hadžiabdić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Hadžiabdić Kemala pod nazivom “SLOBODA I KRETANJE RADNE SNAGE U EVROPSKOJ UNIJI”  održat će se u ponedeljak, 29.01.2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidata Samire Džihanić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Samire Džihanić pod nazivom “LISABONSKI UGOVOR I USLOVI ZA PRIJEM U ČLANSTVO U EVROPSKU UNIJU”  održat će se u ponedeljak, 29.01.2018. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE – MR MIRZA ČELIK

181

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE – MR MIRZA ČELIK   Na Fakultetu za upravu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije   Kandidat: MR MIRZA ČELIK Naslov: „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“   Prezentacija će se održati u ponedeljak 12.02.2018 u prostorijama […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Husičić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Amine Husičić pod nazivom “UTICAJ ETIKE NA POSLOVANJE I DRUŠTVENU ODGOVORNOST LJUDSKIH RESURSA U JAVNIM PREDUZEĆIMA”  održat će se u UTORAK, 12.12.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Kanlić Muradif

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kanlić Muradifa pod nazivom “FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I PROBLEM KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI”  održat će se u UTORAK, 12.12.2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Konkurs za izbor u akademska zvanja

181

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 1225-2/17 od 17.11.2017.godine, Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu , raspisuje K O N K U R S  za izbor u akademska zvanja  jedan […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Klopić Lejla

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Klopić Lejle pod nazivom “SLUŽBENIČKA ETIKA U POREZNOJ UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE”  održat će se u PONEDELJAK, 27.11.2017. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima

web baner sp 2017

Obavještavamo da će se Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu održati 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11.00 sati. Ulaznice za promociju mogu se preuzeti na Fakultetu radnim danima od 08.00 do 16.00 od 23. novembra do 01. decembra. Diplome će se dodijeliti studentima koji su […]

More details

Poziv autorima za objavu radova u časopisu “UPRAVA”

časopisi

Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu poziva zainteresirane autore za objavu u časopisu UPRAVA, da svoje radove dostave najkasnije do 15.12.2017.godine na elektronsku adresu sekretara časopisa irvana.baltic@fu.unsa.ba ili putem pošte na adresu: Fakultet za upravu u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, Igmanska 40A,  71320 Vogošća, – sa naznakom „Za objavljivanje […]

More details