+387 33 553 837

Odbrana doktorske disertacije mr. Emira Tahirovića pod nazivom: „Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

201

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU —-pridružena članica—- O B J A V LJ U J E da će mr. Emir Tahirović, dana 02.07.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, pred Komisijom u sastavu: dr Lada Sadiković, redovni profesor na naučnoj oblasti „Ustavno […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Krčalo

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Amine Krčalo pod nazivom “PRIMJENA ANTICIPATIVNOG KRIZNOG MENADŽMENTA U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA”  održat će se u ponedeljak, 26.06.2018. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Anisa Šarić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Šarić Anise pod nazivom “IZVOZ KAO SREDSTVO JAČANJA EKONOMIJE U BOSNI I HERCEGOVINI”  održat će se u ponedeljak, 26.06.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Aida Pepić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Pepić Aide pod nazivom “IZGRADNJA EVROPSKIH STANDARDA U DRŽAVNOJ UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE”  održat će se u ponedeljak, 25.06.2018. godine u 13:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Predstavljen novi master studij “JAVNE NABAVKE U UPRAVI”

Javne nabavke u upravi

Predstavljen novi master studij JAVNE NABAVKE U UPRAVI na Fakultetu za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu   U prostorijama Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu danas je predstavljen novi jednogodišnji master studij JAVNE NABAVKE U UPRAVI, koji će se realizirati od akademske 2018/2019. godine. Riječi podrške pokretanju novog master studija uputili su prof.dr […]

More details

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

181

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi […]

More details

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

201

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU pridružena članica Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-21313-2/18 od 07.06.2018. godine i […]

More details

Odbrana doktorske disertacije mr. Mirze Čelika pod nazivom: „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“  

201

  UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU —-pridružena članica—- O B J A V LJ U J E da će mr. Mirza Čelik, magistar ekonomije, dana 13.06.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:   „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“,   pred Komisijom u […]

More details

Otvoren je konkurs za upis studenata prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

index

Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu otvorio je konkurs za upis studenata na Prvi ciklus četverogodišnjeg studija – 240 ECTS. Studij se organizuje prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od četiri godine i nosi 240 ECTS bodova. Odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem prvog ciklusa studija na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe se […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Alikadić Kenan

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Alikadić Kenana pod nazivom “MODELI INSTITUCIONALIZACIJE POSLOVNE ETIKE U FEDERACIJI BIH”  održat će se u ponedeljak, 21.05.2018. godine u 18:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details