+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Mirza Idrizović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Idrizović Mirze pod nazivom  “DOSTUPNOST INFORMACIJA I SERVISA WEB STRANICA SARAJEVSKIH OPĆINA” održat će se u PONEDELJAK, 20.11.2017. godine u 11:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Merdžanović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Merdžanović Amine pod nazivom “REFORMA JAVNE UPRAVE U KONTEKSTU DIREKTIVA EVROPSKE KOMISIJE”  održat će se u PONEDELJAK, 20.11.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Nisvet Mujanović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Muajnović Nisveta pod nazivom  “DISTRIBUCIJA NADLEŽNOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU” održat će se u PONEDELJAK, 20.11.2017. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana doktorske disertacije – kandidat mr. Đevad Šašić

201

Odbrana doktorske disertacije mr. Đevad Šašić pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“   UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU —-pridružena članica—- O B J A V LJ U J E da će mr. Đevad Šašić, magistar ekonomije, dana 15.11.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: […]

More details

Posjeta predstavnika Univerziteta primijenjenih nauka u Beču

1

Dana 26.10.2017. godine Fakultet za upravu u Sarajevu posjetili su predstavnici Univerziteta primijenjenih nauka Republike Austrije u Beču i Univerziteta Comenius iz Slovačke Republike zajedno sa predstavnicima Agencije za državnu službu Federacije BiH. Sastanku su prisustvovali direktor Agencije za državnu službu FBiH gospodin Refik Begić magistar uprave, Katarina Staronova sa Institute of Public Policy, Comenius […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Hadis Šuvalija

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Hadisa Šuvalije pod nazivom  “Disciplinski postupci u visokom obrazovanju na Univerzitetu u Sarajevu” održat će se u PONEDELJAK, 23.10.2017. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Početak nastave na magistarskom studiju

201

Predavanja na jednogodišnjem (4+1) drugom ciklusu studija (master, magistarski) će početi u ponedjeljak, 16.10.2017. godine u 17.00 sati u učionicama II i IV za studijske smjerove ,,Uprava” i ,,Poslovna uprava”. Želimo Vam uspješnu akademsku 2017/2018 godinu. Uprava Fakulteta

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Anela Ajnadžić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Ajnadžić Anele pod nazivom “KOMPLEMENTARNOST POSLOVNE I MENADŽERSKE ETIKE U POSLOVANJU ORGANIZACIJE” održat će se u PONEDELJAK, 16.10.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Mudželet Naida

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Mudželet Naide pod nazivom “UNAPREĐENJE SISTEMA ELEKTRONSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u ČETVRTAK, 21.09.2017. godine u 9:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amila Karadža

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Karadža Amile pod nazivom “PRAVO DJETETA NA OBRAZOVANJE – PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I NJEN UTICAJ NA SUDSKU PRAKSU BOSNE I HERCEGOVINE” održat će se u srijedu, 20.09.2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details