+387 33 553 837

Odbrana doktorske disertacije mr. Mirze Čelika pod nazivom: „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“  

201

  UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA UPRAVU —-pridružena članica—- O B J A V LJ U J E da će mr. Mirza Čelik, magistar ekonomije, dana 13.06.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:   „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“,   pred Komisijom u […]

More details

Otvoren je konkurs za upis studenata prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

index

Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu otvorio je konkurs za upis studenata na Prvi ciklus četverogodišnjeg studija – 240 ECTS. Studij se organizuje prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od četiri godine i nosi 240 ECTS bodova. Odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem prvog ciklusa studija na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe se […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Alikadić Kenan

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Alikadić Kenana pod nazivom “MODELI INSTITUCIONALIZACIJE POSLOVNE ETIKE U FEDERACIJI BIH”  održat će se u ponedeljak, 21.05.2018. godine u 18:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Almedina Pašić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Pašić Almedine pod nazivom “ORGANIZACIJA, PROBLEMI I PERSPEKTIVE MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA-POTOČARI”  održat će se u ponedeljak, 14.05.2018. godine u 15:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Rijad Delić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Delić Rijada pod nazivom “OSIGURANJE VLADAVINE PRAVA KROZ SPOR PUNE JURISDIKCIJE”  održat će se u ponedeljak, 14.05.2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Kurs Daktilografije na Fakultetu za upravu

Kurs daktilografije

Trajanje kursa      40 časova Predavač      Prof. Arijana Izmirlija Cijena kursa      585 KM sa uračunatim PDV Pogodnosti      Kurs je moguće plaćati u ratama Cilj: osposobljavanje polaznika za desetoprstno slijepo pisanje na tastaturi računara uključuje i sticanje osnovnih potrebnih znanja i umjeća za pisanje poslovnih komunikacija. Početak kursa je […]

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amila Kučuk

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kučuk Amile pod nazivom “USKLAĐIVANJE VOĐENJA UPRAVNOG SPORA SA STANDARDIMA EVROPSKOG UPRAVNOG PROSTORA”  održat će se u srijedu, 09.05.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details

Obavještenje o uvidu u Izvještaj Komisije i doktorske disertacije

201

27.04.2018. Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:   Emir Tahirović, MA, pod naslovom: „Uloga kulturnih politika […]

More details

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE – MR EMIR TAHIROVIĆ

201

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE – MR EMIR TAHIROVIĆ Na Fakultetu za upravu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije Kandidat: MR EMIR TAHIROVIĆ Naslov: „Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ Prezentacija će se održati u četvrtak 26.04.2018.godine u prostorijama Fakulteta u 15:00 sati.  

More details

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Aida Kopić

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kopić Aide pod nazivom “POSLOVNA ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST MENADŽMENTA U PREDUZEĆIMA”  održat će se u ponedeljak, 02.04.2018. godine u 10:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

More details