Category: Oglasna ploca

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Davud Gobeljić

Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Gobeljić Davuda pod nazivom “ULOGA DRŽAVNE UPRAVE U REALIZACIJI KULTURNE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI”  održat će se u srijedu 03.04.2019. godine u 10:00 u prostorijama Fakulteta za upravu. Please follow and like us:

K O N K U R S  za izbor u akademska zvanja

Na osnovu članova 93., 96. i 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluka Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 834-3/18 od 18.10.2018.godine,...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial