Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Rijad Delić

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Delić Rijada pod nazivom “OSIGURANJE VLADAVINE PRAVA KROZ SPOR PUNE JURISDIKCIJE”  održat će se u ponedeljak, 14.05.2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.

You may also like...