+387 33 553 837

Javna prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Šašić Đevada

201

Javna prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Đevada Šašića

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Na Fakultetu za upravu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Đevada Šašića, pod naslovom:

 

UNAPREĐENJE EFEKTIVNOSTI  JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI  KROZ  PRIMJENU BALANCED SCORECARD MODELA

 

Prezentacija će se održati u četvrtak, 13. jula 2017. godine, sa početkom u 16:00 sati, učionica 3, I sprat, Fakultet za upravu, Igmanska 40A, Vogošća.