+387 33 553 837

Master studij “Javne nabavke u upravi”

index

Na 17. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 23.03.2018. godine, donešena je odluka kojom se daje saglasnost Fakultetu za upravu na Elaborat o opravdanosti osnivanja smjera “Javne nabavke u upravi” na II ciklusu studija.

Konkurs za upis na master studij “Javne nabavke u upravi” bit će objavljen krajem juna 2018. godine na web stranici Univerziteta i Fakulteta, kao i u dnevnim novinama.

Studij će obuhvatiti savremene promjene u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini i regionu, u svjetlu novog zakona o javnim nabavkama.

Ovo je je prvi studij iz oblasti Javnih nabavki u Bosni i Hercegovini koji kreće već od oktobra ove godine u trajanju od dva semestra.

Po završetku studija stiče se titula:

MAGISTAR UPRAVE-SMJER JAVNE NABAVKE U UPRAVI