+387 33 553 837

Obavještenje o uvidu u Izvještaj Komisije i doktorske disertacije

201

27.04.2018.

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

 

Emir Tahirović, MA, pod naslovom: Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije:

 

 

  • Dr Lada Sadiković, redovni profesor na naučnoj oblasti „Ustavno pravo“ – PREDSJEDNIK,
  • Dr Elmir Sadiković, vanredni profesor na naučnoj oblasti „Političke nauke“ ČLAN/MENTOR,
  • Dr Mirko Pejanović, vanredni profesor na predmetu „Lokalna i regionalna samouprava“- ČLAN.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:

Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu od 27.04.2018.godine do  27.05.2018. godine u sekretarijatu Fakulteta.