+387 33 553 837

Obavještenje o uvidu u Izvještaj Komisije i doktorske disertacije

12.02.2018.

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

 

Mirza Čelik, MA,  pod naslovom: „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“.

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije:

  • Dr  Aziz Šunje, redovni profesor na katedri za Menadžment i organizaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – PREDSJEDNIK,
  • Dr  Elvir Čizmić, redovni profesor na katedri za Menadžment i organizaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu- ČLAN/MENTOR,
  • Dr  Kata Senjak, vanredni profesor na Upravno-pravnoj naučnoj oblasti na Fakultetu za upravu u Sarajevu pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu – ČLAN.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:

Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu od 13.02.2018.godine do  13. 03. 2018. godine u sekretarijatu Fakulteta.