• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Odbrana doktorske disertacije – kandidat mr. Đevad Šašić

Odbrana doktorske disertacije mr. Đevad Šašić pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

—-pridružena članica—-

O B J A V LJ U J E

da će mr. Đevad Šašić, magistar ekonomije, dana 15.11.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

„Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“,

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. Senad Softić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
  2. Dr. Elvir Čizmić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor/član;
  3. Dr. Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član.

 

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 16:00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim danom od 8,00-16,00 sati.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial