Odbrana doktorske disertacije mr. Mirze Čelika pod nazivom: „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“  

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

—-pridružena članica—-

O B J A V LJ U J E

da će mr. Mirza Čelik, magistar ekonomije, dana 13.06.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

„Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“,

 

pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr. Elvir Čizmić, vanredni profesor na katedri za Menadžment i organizaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu- MENTOR,
  2. Prof.dr. Aziz Šunje, redovni profesor na katedri za Menadžment i organizaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – PREDSJEDNIK,
  3. Prof.dr. Kata Senjak, vanredni profesor na Upravno-pravnoj naučnoj oblasti na Fakultetu za upravu u Sarajevu pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu – ČLAN.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 18:00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim danom od 8,00-16,00 sati.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial