• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Odbrana doktorske disertacije mr. Emira Tahirovića pod nazivom: „Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

—-pridružena članica—-

O B J A V LJ U J E

da će mr. Emir Tahirović, dana 02.07.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“,

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Lada Sadiković, redovni profesor na naučnoj oblasti „Ustavno pravo“ – predsjednik,
  2. dr Elmir Sadiković, vanredni profesor na naučnoj oblasti „Političke nauke“ član/mentor,
  3. emeritus Mirko Pejanović, redovni profesor na predmetu „Lokalna i regionalna samouprava“- član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 09:00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim radnim danom od 8,00-16,00 sati.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial