• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Odbrana magistarskog rada 05.12.2013

– Javna odbrana završnog-magistarskog rada ,,Djelovanje uprave u kriznoj situaciji’’ kandidata Faruka Kadrića , će se održati u utorak 10.12.2013. godine u  14:00h u prostorijama Fakulteta za javnu upravu, ulica Patriotske lige broj 41, Općina Centar Sarajevo.

– Javna odbrana završnog-magistarskog rada ,,Legalitet i legitimitet stranke u upravnom postupku’’ kandidatkinje Elzane Subaša , će se održati u srijedu 11.12.2013. godine u  09:00h u prostorijama Fakulteta za javnu upravu, ulica Patriotske lige broj 41, Općina Centar Sarajevo.

– Javna odbrana završnog-magistarskog rada ,,Mobing i rukovođenje upravom –  iskustva i kontraverze’’ kandidatkinje Senade Hadžimehmedagić, će se održati u srijedu 11.12.2013. godine u  10:00h u prostorijama Fakulteta za javnu upravu, ulica Patriotske lige broj 41, Općina Centar Sarajevo.

– Javna odbrana završnog-magistarskog rada ,,Pojavne forme društveno odgovornog poslovanja privrednih subjekata i njihov značaj za razvoj koncepta dobrog upravljanja u sferi socijalnog staranja u FBiH’’ kandidatkinje Alme Jahjaefendić, će se održati u srijedu 18.12.2013. godine u  10:00h u prostorijama Fakulteta za javnu upravu, ulica Patriotske lige broj 41, Općina Centar Sarajevo.

 

Završni-magistarski radovi mogu se pogledati svakim radnim danom u biblioteci Fakulteta.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial