+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Ajla Škaljić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Ajle Škaljić pod nazivom “NADZOR U UPRAVI S POSEBNIM OSVRTOM NA INSPEKCIJSKI NADZOR U KANTONU SARAJEVO”  održat će se u ponedeljak 24.09.2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.