+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amila Karadža

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Karadža Amile pod nazivom “PRAVO DJETETA NA OBRAZOVANJE – PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I NJEN UTICAJ NA SUDSKU PRAKSU BOSNE I HERCEGOVINE” održat će se u srijedu, 20.09.2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.