+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amila Kučuk

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kučuk Amile pod nazivom “USKLAĐIVANJE VOĐENJA UPRAVNOG SPORA SA STANDARDIMA EVROPSKOG UPRAVNOG PROSTORA”  održat će se u srijedu, 09.05.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.