+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Begić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Begić Amine pod nazivom “UPRAVLJANJE U INSTITUCIJAMA KULTURE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE” održat će se u četvrtak, 27.07.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.