+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Husičić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Amine Husičić pod nazivom “UTICAJ ETIKE NA POSLOVANJE I DRUŠTVENU ODGOVORNOST LJUDSKIH RESURSA U JAVNIM PREDUZEĆIMA”  održat će se u UTORAK, 12.12.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.