+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Amina Krčalo

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Amine Krčalo pod nazivom “PRIMJENA ANTICIPATIVNOG KRIZNOG MENADŽMENTA U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA”  održat će se u ponedeljak, 26.06.2018. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.