Odbrana završnog magistarskog rada kandidat Azra Kost

Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Azre Kost pod nazivom “PREOBRAŽAJ U RAZVOJU JAVNE UPRAVE U BIH”  održat će se u utorak 28.11.2018. godine u 15:00 u prostorijama Fakulteta za upravu.

You may also like...