+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Čohodar Samra

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Čohodar Samre pod nazivomUTICAJ INTERESNIH GRUPA NA RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE BIHodržat će se u srijedu 24.05.2017. godine u 16:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.