+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Eliha Hasanović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Hasanović Elihe pod nazivom “LJUDSKA PRAVA I SLOBODE I NJIHOVA ZAŠTITA U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u četvrtak, 27.07.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.