Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Hanka Omanović

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidata Omanović Hanke pod nazivom “REORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KAO REFORMSKI IMPERATIV”  održat će se u utorak 23.10.2018. godine u 13:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.