+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Kanlić Muradif

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kanlić Muradifa pod nazivom “FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I PROBLEM KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI”  održat će se u UTORAK, 12.12.2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.