+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Kemal Hadžiabdić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Hadžiabdić Kemala pod nazivom “SLOBODA I KRETANJE RADNE SNAGE U EVROPSKOJ UNIJI”  održat će se u ponedeljak, 29.01.2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.