+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Klopić Lejla

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Klopić Lejle pod nazivom “SLUŽBENIČKA ETIKA U POREZNOJ UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE”  održat će se u PONEDELJAK, 27.11.2017. godine u 09:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.