+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Kozadra Amar

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Kozadra Amara pod nazivom “FISKALNI FEDERALIZAM I PROBLEMATIKA FISKALNOG IZRAVNAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u ponedeljak 22.05.2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.