+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Mudželet Naida

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Mudželet Naide pod nazivom “UNAPREĐENJE SISTEMA ELEKTRONSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI” održat će se u ČETVRTAK, 21.09.2017. godine u 9:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.