+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Muhamed Dautović

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Dautović Muhameda pod nazivom “UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U SISTEMU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE S POSEBNIM OSVRTOM NA REGRUTOVANJE I SELEKCIJU VOJNIH LICA”  održat će se u četvrtak 20.09.2018. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.