+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidat Neira Delić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Delić Neire pod nazivom “UTICAJ POLITIKE NA RAD ORGANA UPRAVE”  održat će se u ponedeljak, 02.07.2018. godine u 13:30 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.