+387 33 553 837

Odbrana završnog magistarskog rada – kandidata Samire Džihanić

201

Odbrana završnog magistarskog rada  – kandidata Samire Džihanić pod nazivom “LISABONSKI UGOVOR I USLOVI ZA PRIJEM U ČLANSTVO U EVROPSKU UNIJU”  održat će se u ponedeljak, 29.01.2018. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za upravu.