• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Održano predavanje direktora Agencije za javne nabavke BiH studentima FU

U okviru najavljenih predavanja koja se tiču promocije novog smjera Javne nabavke u upravi – drugog ciklus studija na Fakultetu za upravu u utorak 15. januara održano je predavanje direktora Agencije za javne nabavke, Đenana Salčina.
Direktor Salčin ovom prilikom govorio je na temu “Jačanje integriteta u postupcima javnih nabavki kroz monitoring Agencije za javne nabavke”.
Tokom predavanja ,direktor Salčin naglasio je važnost izučavanja javnih nabavki na akademskom nivou.
– Samo znanje koje se stiče kroz ciklično obrazovanje službeniku za javne nabavke može osigurati adekvatnu primjenu relevantnih procedura i zakonskih normi, naglaso je Salčin.
Agencija kroz praćenje postupaka javne nabavke želi osigurati ekonomičnu, opravdanu i racionalnu potrošnju javnih sredstava kako bi se osigurala najbolja moguća primjena protuvrijednosti za novac budžetskih korisnika.
– Generalno, oblast javnih nabavki je podložna korupciji, i kao takva, je često centar interesovanja šire javnosti. Agencija kroz izvještaj o praćenju postupaka javne nabavke želi povećati nivo transparentnosti, educirati ugovorne organe i ponuđače, informirati javnost o greškama koje se javljaju kroz različite izvore praćenja, tako što navodi stav Agencije po uočenim greškama, postupanje Agencije po zahtjevima ponuđača, postupanje ugovornih organa i ponuđača po upućenim dopisima Agencije, ističe Salčin.
Prema riječima direktora Salčina, posebni aspekti praćenja su kriteriji praćenja, isti su usmjereni na težinu nepravilnosti, nabavke velike vrijednosti i fazu u kojoj je nepravilnost uočena.
Naime, kroz različite vrste izvora praćenja u prethodnom periodu, značajan broj ugovornih organa je upozoren o ozbiljnim kršenjima ZJN-a (ex-ante), gdje je “postupak bio sačuvan” u većini slučajeva, to jeste izbjegnuta je primjena pravnih lijekova, kao i eventualna prolongiranja postupaka i konačno poništavanje cijelog postupka javnih nabavki.
Praćenje podrazumijeva i nadzor nad završenim postupcima (ex post) u kojem se ukazuje na nepravilnosti ugovornim organima. Kroz ex-ante i ex post aktivnosti, praćenje postupaka nabavki ima dvostruku narav – preventivnu i obrazovnu.
Predavanje je okončano pitanjima studenata i zajedničkom diskusijom.
Ovo predavanje predstavlja nastavak saradnje Agencije za javne nabavke i Fakulteta za upravu koja datira od pokretanja ovog studijskog programa.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial