Otvoren je konkurs za upis studenata prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini

Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu otvorio je konkurs za upis studenata na Prvi ciklus četverogodišnjeg studija – 240 ECTS.

Studij se organizuje prema pravilima i procedurama Bolonjskog procesa u trajanju od četiri godine i nosi 240 ECTS bodova.

Odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem prvog ciklusa studija na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe se zvanje Bakalaureat/bachelor (bačelor) uprave.

Bakaleurat/bachelor uprave je osposobljen za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u drugim institucijama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju i drugim organizacijskim i rukovodećim poslovima.

Cijena školarine za upis u prvu godinu studija akademske 2018/2019  je 2500 KM

Rangiranje kandidata se vrši  bez prijemnog ispit.

Dokumenti potrebni za upis studenta na redovni ili vanredni studij na Fakultetu za upravu u Sarajevu su:

  • Diploma o završenoj srednjoj školi
  • Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole (I, II, III i IV razred)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
  • Dvije fotografije za Index dimenzija 4×6 cm
  • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)

Više informacija na 033 553 837 ili fakultet@fu.unsa.ba

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial