• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Na Fakultetu za upravu pokrenut master studij “Upravljanje projektima Evropske Unije”

U srijedu 8. maja 2019. godine na našem Fakultetu predstavljen je novi master studij „Upravljanje projektima Evropske Unije” i prva generacija studenata upisat će se naredne akademske godine.
Na prezentaciji ovog studijskog programa govorili su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nezir Krčalo, dekan, i doc. dr. Merdža Handalić-Plahonjić, voditeljica studija.
Novi smjer drugog ciklusa studija namijenjen je studentima sa završenim dodiplomskim studijem koji rade ili žele raditi na poslovima upravljanja programima/projektima vezanim za evropske integracijske procese na regionalnom i lokalnom nivou.
Na Fakultetu za upravu konstantno se prate tržišni trendovi i potrebe definisane strateškim pravcima razvoja relevantnih institucija za državnu službu u našoj državi, stoga je i otvoren novi smjer drugog ciklusa studija namijenjen studentima sa završenim dodiplomskim studijem koji rade ili žele raditi na poslovima upravljanja programima/projektima vezanim za evropske integracijske procese na regionalnom i lokalnom nivou. Ovaj studij može koristiti mladim ljudima koji će se zapošljavati u pojedinim javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima, а koji će u perspektivi sarađivati sa sličnim institucijama i subjektima u Evropskoj uniji.
Studijski program kreiran je prema već identificiranim potrebama tržišta rada, a zapošljavanje magistara upravljanja projektima Evropske unije unaprijedilo bi kapacitete javnih institucija, organizacija civilnog društva, kao i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini. Ovako educirani eksperti mogli bi dodatno unaprijediti saradnju institucija BiH, organizacija civilnog društva, te privrednih subjekata u okviru evropskog integracijskog procesa naše zemlje u implementaciji evropskih IPA programa i pristupu fondovima i programima EU.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial