• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Posjeta studenata Fakulteta za upravu Gazi Husrevbegovoj biblioteci

„Samo postojanje biblioteka pruža nam najbolji dokaz da možda još uvijek postoji nada za budućnost čovjeka“ – T.S. Eliot
Studenti četvrte godine Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu posjetili su Gazi Husrev-begovu biblioteku. Ovom prilikom studenti su se upoznali sa vrijednim rukopisima i bibliotečkom građom koju ova Biblioteka brižljivo čuva pod svojim krovom. Tokom posjete studenti su saznali mnoštvo informacija o historijskom razvoju i aktivnostima ove ustanove, te obišli njen arhiv.
O biblioteci
Gazi Husrevbegova biblioteka datira otkad i njegova medresa, tj. od 1537. Godine, a za datumom njenog osnivanja smatra se 26. redžep 943. godine, odnosno 08. januar 1537. godine
Sve do 1863. godine, Biblioteka je bila u sklopu Kuršumlije medrese. Te je godine, na poticaj Topal Osman-paše, guvernera Bosne, uprava Gazi Husrev-begova vakufa dogradila jednu veću prostoriju uz Begovu džamiju ispod munare za Biblioteku. Tu je bila smještena do 1935. godine kada je, zbog povećanja knjižnog fonda, preseljena u prostorije ispred Careve džamije, gdje je ostala do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine.U aprilu 1992. godine, iz sigurnosnih razloga, izmještena je na više mjesta u gradu.
Tokom četverogodišnjeg perioda rata iz istih razloga više puta je knjižni fond Biblioteke mijenjao lokaciju, te je na taj način u potpunosti i sačuvan. Nakon agresije na BiH Biblioteka je smještena u zgradu pored ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese na Drveniji u ulici Hamdije Kreševljakovića 58, gdje je i ostala sve do 2013. godine.
Danas se Gazi Husrev –begova biblioteka nalazi u srcu Starog Grada, u ulici Gazi Husrev-begova 46, gdje je izgrađen novi reprezentativan objekat isključivo za tu namjenu. 15. januara 2014. godine upriličena je svečana ceremonija otvaranja nove zgrade, koja je izgrađena i opremljena uz pomoć finansijske podrške Države Katar. Zgrada se nalazi odmah pored zapadnog zida Kuršumlije medrese. Biblioteka sena kraju, kao što vidimo, ponovo vraća u svoj prvobitni dom, na mjesto svog osnivanja i početka, u kompleks Gazi Husrev-begova vakufa.
Gazi Husrev-begova biblioteka trenutačno ima oko stotinu hiljada bibliotečkih jedinica (rukopisa, štampanih knjiga, časopisa i različitih dokumenata) na arapskom, turskom, perzijskom, bosanskom i još nekim evropskim jezicima. Od toga više od 10.500 bibliotečkih jedinica čine kodeksi rukopisa sa oko 20.000 većih i manjih djela iz islamskih nauka, orijentalnih jezika, lijepe književnosti, filozofije, logike, historije, medicine, veterine, matematike, astronomije i drugih nauka.
Gazi Husrev-begova biblioteka predstavlja riznicu orijentalne kulture i mudrosti, spisa i knjiga neprocjenjive vrijednosti.
Danas je to specijalizirana orijentalna biblioteka u kojoj se čuvaju naučna saznanja o kulturnom naslijeđu, prvenstveno iz osmanlijskoga doba.
To su izuzetno vrijedni izvori za izučavanje privredne i kulturne historije ovdašnjih naroda u periodu od preko 400 godina. Fond biblioteke broji 100.000 knjiga, rukopisa, raznih dokumenata.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial