• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Posjeta Univerzitetu u Rimu – Tor vergata

Nakon poziva kolega sa Univerziteta u Rimu -Tor Vergata, u utorak 11.06. u prostorijama Ekonomskog fakulteta navedenog Univerziteta upriličen je radni sastanak sa delegacijom Fakulteta za upravu. Delegaciju Fakulteta sačinjavali su Doc.dr Emir Tahirović i Doc.dr Amel Delić.
Ovom prilikom dogovoreno je više oblika saradnje od kojih je prva uzimanje učešća u Međunarodnoj konferenciji za administraciju, menadžment i socijalne nauke (ICAMSS) u septembru 2019. u organizaciji Fakulteta za upravu. Ovom prilikom ključni govornik će biti etablirani stručnjak iz oblasti javnih nabavki, svjetskI poznato ime Prof.dr Gustavo Piga.
Nakon ove aktivnosti dogovoreni su slijedeći koraci u pravcu razmjene studenata i nastavnog osoblja između Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Rimu -Tor Vergata.
Ovoj saradnji prethodio je Protokol o saradnji između Rektorata Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Rimu-Tor Vergata.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial