• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Predstavljen novi master studij “JAVNE NABAVKE U UPRAVI”

Predstavljen novi master studij JAVNE NABAVKE U UPRAVI na Fakultetu za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu

 

U prostorijama Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu danas je predstavljen novi jednogodišnji master studij JAVNE NABAVKE U UPRAVI, koji će se realizirati od akademske 2018/2019. godine. Riječi podrške pokretanju novog master studija uputili su prof.dr Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu kao i Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Ideja i projekat uvođenja novog smjera master studija na Fakultetu za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu je osmišljen kao podrška procesima reforme javne uprave u cilju približavanja i pridruženja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Krucijalnu ulogu u tom pravcu, zasigurno će imati visokoobrazovan i stručan kadar iz oblasti javnih nabavki. Veliki interes i spremnost za pružanje podrške u realizaciji ovog master studija iskazale su vodeće međunarodne institucije kao što su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, SIGMA, USAID, GIZ kao i Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Program master studija iz oblasti javnih nabavki prvi je i jedini u Bosni i Hercegovini i namijenjen je studentima koji su u svojoj aktuelnoj i/ili budućoj orijentaciji zainteresirani za usvajanje i unapređenja znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki. Također, ovaj program je namijenjen i službenicima koji već rade na poslovima javnih nabavki u ugovornim organima kao i ponuđačima.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial