+387 33 553 837

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE – MR MIRZA ČELIK

181

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE – MR MIRZA ČELIK

 

Na Fakultetu za upravu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije

 

Kandidat: MR MIRZA ČELIK

Naslov: „Aplikacija principa potpunog upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja poslovnih performansi javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“

 

Prezentacija će se održati u ponedeljak 12.02.2018 u prostorijama Fakulteta u 17:30