• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

PROMOVIRANO 6369 DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNSA 07.11.2015

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu održana je u subotu 7. novembra 2015. godine u dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu.

 

Na svečanosti, organiziranoj jedanaesti put u historiji Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali su 6369 diplomanata i magistranata među kojima su i 76 diplomanta i magistranta Fakulteta za upravu.

 

Rektor prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., diplomantima i magistrantima je uputio čestitke za uspješno okončane studije na najstarijem i najprestižnijem univerzitetu u Bosni i Hercegovini uz poruku: „Vaše je da oblikujete budućnost ovog društva i države. Budite slobodni ljudi slobodne zajednice državljana Bosne i Hercegovine.“

 

Prilikom obraćanja rektor Avdispahić je naveo i dokle je Univerzitet u Sarajevu stigao u ostvarivanju prve dimenzije Bolonjskog procesa: provođenju trocikličnog modela studija, od časa kada je 2005. godine kao cjelina pristupio ovom procesu: „Od vas 6369 kandidata i kandidatkinja kojim će danas biti uručene diplome, 5266 vas je zvanje steklo unutar I i II ciklusa, odnosno integriranog studija. U 2015. godini ćemo ukupno promovirati 80 doktora nauka, od kojih je 18 taj najviši stepen postiglo kroz strukturirani doktorski studij trećeg ciklusa“, naveo je rektor Avdispahić, te dodao: „Ponavljam poziv: budite slobodni ljudi slobodne zajednice državljana Bosne i Hercegovine. Slobodna država je ona koja je sposobna djelovati prema vlastitoj volji, slijedeći ciljeve koje je sama odabrala. Doprinos izgradnji i očuvanju takve države i takvog društva, svjesno služenje općem dobru temeljni je preduslov naše slobode kao individua, bez kog se naše pojedinačne slobode lako pokažu iluzornim. Jedno od određujućih značenja koruptivnosti odnosi se na sklonost ka zanemarivanju općeg dobra čim se to dobro sa svojim zahtjevima nađe na putu ostvarenja onog što nam se u tom času čini našim neposrednim interesom. Korupcija je nesposobnost ili nevoljkost da se shvati da naša sloboda i ostvarenje naših svrha zavisi od naše spremnosti da u svom djelovanju poštujemo zahtjeve općeg dobra.“

 

Uz diplomu koja potvrđuje njihovu dostignutu osposobljenost u odabranoj struci, diplomanti i magistranti su dobili i iskaznicu alumnusa/alumnae Univerziteta u Sarajevu generacije 2015. godine.
„Kao alumni budite i ostanite prijatelji Univerziteta, zainteresovani za njegov razvoj i napredak i spremni i sami tome doprinijeti. Kako bude dalje rastao ugled Univerziteta u Sarajevu, dalje će rasti i vrijednost diplome koju ste stekli na ovom univerzitetu“, poručio je rektor Avdispahić.

Poruka prof. dr. Muharema Avdispahića, dr. h. c., rektora Univerziteta u Sarajevu, promoviranim diplomantima i magistrantima

Diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu čestitke je uputio i gospodin Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, kazavši da sada, kada su stekli znanje i zvanje, imaju odgovornost i obavezu da učestvuju u oblikovanju bh. društva i kreiranju budućnosti BiH. Izrazio je nadu da će oni svoj rad i budućnost vezati za Bosnu i Hercegovinu, ističući da se ona nalazi u procesu evropskih integracija koji je snažno dinamiziran, kao i svi drugi procesi koji trebaju omogućiti prosperitetan i održiv ekonomski, društveni i politički razvoj BiH. Zvizdić je istakao da su svi vitalni ekonomski pokazatelji BiH u porastu i da će ova godina biti okončana s najmanje 10.000 novouposlenih, te da će naredne godine, ako taj trend bude održan, broj biti udvostručen i da će i oni naći svoje mjesto unutar tih tendencija.

 

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, najuspješniji studenti primili su posebna priznanja. Priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu dodjeljuje se za 1% ukupnog broja svršenih studenata prvog ciklusa studija kao i za 1% ukupnog broja svršenih studenata drugog ciklusa studija sa ukupnom prosječnom ocjenom ostvarenom tokom prvog i drugog ciklusa studija iznad 9,50.Priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu dodjeljuje se za sljedećih 2% ukupnog broja svršenih studenata prvog ciklusa studija odnosno 2% ukupnog broja svršenih studenata drugog ciklusa studija sa ukupnom prosječnom ocjenom ostvarenom tokom prvog i drugog ciklusa studija iznad 9,00. Povelja Univerziteta u Sarajevu dodjeljuje se najboljem studentu određenog fakulteta ili akademije čija je prosječna ocjena manja od 9,00, a iznad 8,00.

U prvom ciklusu studija 25 diplomanata je odlikovano Zlatnom značkom, najvišim priznanjem Univerziteta u Sarajevu, Srebrenom značkom je odlikovano 69 diplomanata, a Povelju Univerziteta u Sarajevu dobilo je pet diplomanata. Najbolji studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom 10,00 su Mirza Pašić (Mašinski fakultet), Sead Delalić (Prirodno-matematički fakultet) i Harun Hindija (Prirodno-matematički fakultet).

Među studentima drugog ciklusa studija je i 59 najboljih. 15 magistranata odlikovano je Zlatnom značkom, 40 Srebrenom značkom i četiri studenata dobili su Povelju Univerziteta u Sarajevu. Najbolji studenti drugog ciklusa studija u 2015. godini su Alija Bevrnja sa prosjekom 10,00 (Mašinski fakultet) i Belma Turković sa prosjekom 9,96 (Elektrotehnički fakultet).
Dobitnik priznanja Zlatna značka  Fakulteta za upravu je studenica EMINA KRUŠKO.

Dok su priznanja Srebrna značka dodjeljena studentima:

  • ĆATOVIĆ NEIRA
  • ŽERIĆ MELISA
  • OMANOVIĆ EMIR
  • MUDŽELET NAIDA
  • ŠESTO ESAD
  • NUMIĆ AMRA
  • KULJANINOVIĆ SUADA
  • PAŠIĆ MIRSADA

Prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, uručio je Zlatnu značku Univerziteta u Sarajevu najboljim studentima prvog i drugog ciklusa studija.

U ime studenata dobitnika posebnih priznanja ali i u ime svih ovogodišnjih diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu prisutnima se obratila Belma Turković, najbolja studentica drugog ciklusa studija, te istakla: „Pred vama prisutnima, u ovoj dvorani, je uspješna generacija diplomanata i magistranata, inžinjera, ljekara, pravnika, umjetnika, ekonomista, profesora, novinara. Mi smo generacija koja je rođena neposredno pred rat ili tokom rata u Bosni i Hercegovini, spremna da radi i da se dalje usavršava da svojim radom i znanjem stvara bolju budućnost naše drage domovine Bosne i Hercegovine. Vjerujte mi, mi i naše znanje smo bolja budućnost Bosne i Hercegovine, kojoj se svi zajedno nadamo, i zato nam dajte priliku.“
BH Telecom je dugogodišnji partner Univerziteta u Sarajevu i sponzor projekta „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“.
U sklopu manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu” uprava BH Telecoma je donijela odluku da omogući obavljanje pripravničkog staža za najbolje studente Univerziteta u Sarajevu.
„BH Telecom je do sada stipendirao 250 najboljih studenata u BiH i skoro svi su trenutno zaposleni u BH Telecomu. Osnovni kriterij za dodjelu stipendija je prosjek ocjena, a stipendiraju se studenti prvog i drugog ciklusa studija u skladu sa potrebama kompanije.

Također, u posljednjih 10 godina je za 1.500 učenika/studenata omogućeno obavljanje praktičnog rada u BH Telecomu. Kao pokrovitelji ove manifestacije, odlučili smo da najboljim studentima omogućimo obavljanje pripravničkog staža jer najuspješnija kompanija u BiH treba najbolje studente. Ovu praksu ćemo nastaviti i na drugim državnim univerzitetima u BiH”, rekao je gospodin Mirsad Zaimović, generalni direktor BH Telecoma.

„Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“ organizirana je uz podršku sponzora: BH Telecom i VGT osiguranje, i medijskih sponzora: Federalna televizija, Televizija Sarajevo, Hayat TV, ALFA TV, TV1, Dnevni avaz, Oslobođenje i Studentski eFM radio.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial