• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uspješno odbranjen magistarski rad na temu: “Izazovi i perspektive incoming turizma u Kantonu Sarajevo”, Haruna Kurtalije

U ponedjeljak 21. januara kandidat Harun Kurtalija, uspješno je odbranio magistarski rad na temu:   “Izazovi i perspektive incoming turizma u Kantonu Sarajevo”. Komisija koje je ocijenila rad i izlaganje nalazila se u slijedećem sastavu: doc.dr.Dževad Šašić, predsjednik, Doc.dr Merima Tanović i Prof.dr Elvir Čizmić.

Harun Kurtalija diplomirao je 2017.godine na Fakultetu za upravu i stekao zvanje Bachelor uprave. Akademske 2017/2018. godine upisao je drugi ciklus studija Poslovna uprava na Fakultetu za upravu.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial