• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uvid u Izvještaj Komisije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata Mr. Delić Amela

Fakultet za upravu u Sarajevu, u skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 0101 – 38 – 276/11, stavlja na uvid Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije rezultata doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata Amela Delića, MA, višeg asistenta na Fakultetu za upravu, na temu: ,,Reforma upravnih nadležnosti u sistemu društvene regulacije Bosne i Hercegovine”.

Komisiju za ocjenu doktorske disertacije čine:

  1. dr Edin Ramić, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu, Državno-pravna naučna oblast, predsjednik
  2. dr Zenaid Đelmo, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, nastavni predmet Upravno pravo i upravni postupak, mentor – član
  3. dr Merima Tanović, docent Univerziteta u Sarajevu, Upravno-pravna naučna oblast, član.

Izvještaj Komisije i korigovana radna verzija doktorske disertacije se stavljaju na uvid javnosti 30 dana (od 14.12.2018. do 14.1.2019. godine), radnim danima od 10 do 14 sati,  u Sekretarijatu Fakulteta za upravu, u Vogošći, ulica Igmanska 40A, drugi sprat.

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial