• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

E-uprava

Šifra predmeta: E-I-4-3/o
Predmet: E-UPRAVA I E-DEMOKRATIJA
Nosilac: Prof.dr Aida Habul
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: IV (četvta)
Semestar: VII (sedmi)
Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+2
Ukupan broj sati: 60 (30+30)

CILJ PREDMETA:
• Upoznati studente sa najvažnijim projektima E-Uprave na nivou Evropske unije i nacionalnim nivoima zemalja članica.
• Pregled najvažnijih evropskih inicijativa, strategija, implementacija i direktiva.
• Osposobljavanje studenata za planiranje, analizu i iniciranje projekata informatizacije i razvoj elektronskih servisa uprave u Bosni i Hercegovini po uzoru na EU modele.
• Upoznavanje studenata sa ključnim oblastima informatizacije poslovnih procesa u organima uprave koji utiču na stepen uspjeha u razvoju servisa e-uprave.
• Upoznati studente sa ključnim aspektima tkz. e-demokratije.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial