• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Elmir Sadikovic

UDK: 321.011.5

SUPSIDIJARNOST KAO NAČELO DEMOKRATSKOG KONSTITUISANJA SAVREMENE DRŽAVE

Doc.dr. Elmir Sadiković

sadikovice@fpn.unsa.ba

 

Sažetak

Kriza države blagostanja je u vremenu ekonomske globalizacije od 70-tih godina XX stoljeća, nasuprot centralizovanom upravljanju ekonomskim i društvenim procesima, uslovila potrebu decentralizacije vlasti na niže političke jedinice. Sve države zapadne Evrope su 80-tih godina XX stoljeća ustavnim reformama znatno povećale političku i ekonomsku autonomiju lokalnih i regionalnih zajednica. Svako demokratsko društveno i državno uređenje podrazumijeva decentralizaciju političke vlasti. U razvijenim evropskim zemljama decentralizacija se izvodi prenosom nadležnosti u vršenju javnih poslova na jedinice lokalne i regionalne samouprave. Kao temeljni princip podjele nadležnosti između različitih razina vlasti u zemljama razvijene demokratije primjenjuje se princip supsidijarnosti. U radu je teorijski elaborirana njegova evolucija od antičkog, preko srednjevjekovnog do savremenog doba, te njegova praktična manifestacija u organizaciji Evropske unije i savremenih demokratskih država zapadne Evrope.

Ključne riječi: supsidijarnost, demokratija, država, decentralizacija.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial