+387 33 553 837

 

IVANA

IVANA MARIĆ

 Zaposlena u Fondaciji Konrad Adenauer,

 Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

  Diplomirala 2009.godine

  Interwiev

————————————————————————————————————

EDINA

EDINA ZUKIĆ

 Zaposlena u Kabinetu predsjedavajućeg Skupštine KS

  Diplomirala 2008.godine

  Interwiev

 

————————————————————————————————————

SABAUDIN

SABAHUDIN KAZIĆ

  Zaposlen u Općini Hadžići,

  Služba za razvoj,stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice.

  Diplomirao 2009.godnie

Interwiev

————————————————————————————————————————————-

ZLATAN

ZLATAN MUSIĆ

   Savjetnik za mlade i ravnopravnost spolova u Projektu upravne

   odgovornosti (GAP) finansiran od strane USAID

   Diplomirao 2010

   Interwiev

 

————————————————————————————————————————————–

  ELMA

ELMA MAHMUTOVIĆ

 Zaposlena u Sektoru za pravne poslove

 Regulatorne Agencije za komunikacije

  Diplomirala 2010

  Interwiev

 

————————————————————————————————————————————-

  AMEL

AMEL DELIĆ

   Asistent na Fakultetu za javnu upravu

  Diplomirao 2009

  Interwiev

 

—————————————————————————————————————————————

  KEMAL

KEMAL PAŠIĆ

  Zaposlen u JU Centar za socijalni rad Cazin,

  služba za računovodstvo i finansije

   Diplomirao 2011

   Interwiev

 

—————————————————————————————————————————————

  OLIVERA

OLIVERA HEBIBOVIĆ

 

  Zaposlena u Općini Novo Sarajevo

  Diplomirala 2011

  Interwiev