• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

FINANSIJSKA TRŽISTA I INSTITUCIJE

Šifra:PA-II-2-1/ o

Predmet: FINANSIJSKA TRŽISTA I INSTITUCIJE

Nosilac:

Nivo: Drugi ciklus

Godina: I Semestar: I
Broj ECTS kredita: 6
Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2+2 Ukupan broj sati: 60

CILJ PREDMETA Osposobiti studenta da razumije način rada finnsijskih tržišta, a posebno njegovih učesnika.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial