• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Kata Senjak

Izvorni naučni rad
Primljen: 06.06.2016.                                                                                                                                                                                                        UDK: 342.56

USTAVNOSUDSKA KONTROLA U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA
FEDERACIJE I VRŠENJE ZAKONODAVNE VLASTI

Dr. sc. Kata Senjak
sudac Ustavnog suda Federacije BiH
kata.senjak@ustavnisudfbih.ba

 

SAŽETAK

Kad je u pitanju ustavnosudska kontrola i vršenje zakonodavne vlasti, ustavni sudovi imaju veliki značaj u izgradnji suvremene države. Princip jednakosti, zabrane diskriminacije i pravne sigurnosti utvrđen u Ustavu i drugim međunarodnim dokumentima, a na temelju čega ustavni sudovi donose svoje odluke, postaje nezaobilazan princip i vrijednost koja se ima u vidu kod stvaranja i primjene prava.
Zbog toga, ustavni sudovi kao čuvari i zaštitnici Ustava, svojim djelovanjem moraju pokazati odgovornost i posvećenost u obavljanju funkcije ustavnog nadzora kroz ujednačenu kontrolu, jasne standarde i procedure i transparentnost u svom radu.

Ključne riječi: Pravna sigurnost, ustavnosudska kontrola, ustavni nadzor, kontrola ustavnosti zakona i drugih propisa, ljudska prava i njihova zaštita, vršenje zakonodavne vlasti i dr.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial