• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

KRIZNI MENADŽMENT U POSLOVNOJ UPRAVI

Šifra:
Predmet:KRIZNI MENADŽMENT U POSLOVNOJ UPRAVI
Nosilac: Prof.dr Senad Softić
Nivo:Drugi ciklus
Godina: I Semestar: I
Broj ECTS kredita: 8
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Ukupan broj sati:

CILJ PREDMETA
Studenti treba da razumiju krizu poslovanja. Stjecanje znanja o vrstama, simptomima i procesu krize, te kriznog menadžmenta uopće.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial