• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Međunarodna saradnja

Od samog osnivanja Fakultet za upravu je orijentiran na ostvarivanje međunarodne saradnje sa što većim brojem srodnih visokoškolskih ustanova iz Evrope i šire.

U tom smislu, Fakultet je ostvario značajnu saradnju sa:

Memorandum o saradnji sa Pravni fakultet Univerziteta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku predviđa saradnju koja će se odvijati kroz unapređenje primjene bolonjskih principa studiranja na svim ciklusima studija: razmjenu studenata i profesora kao i akademske razmjene; organizaciju zajedničkih kurseva/kolegija, radionica, konferencija i drugih naučnih skupova; razvoj zajedničkih studijskih programa na svim ciklusima studija; razvoj i realizaciju naučnoistraživačkih i drugih projekata na prekograničnom, regionalnom i širem planu; publiciranje naučnih i stručnih radova te razmjenu publikacija.

Međunarodna saradnja Fakulteta za upravu kao pridružene članice Univerziteta u Sarajevu oslanja se na sporazume o akademskoj saradnji koje su predstavnici  Službe  za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu potpisali sa visokoškolskim ustanovama iz svih dijelova svijeta.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta.

Misija:

Misija jeste jačanje internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu predstavljanjem ove institucije kao savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.

Vrijednosti: tradicija međunarodne saradnje, kultura otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire, promicanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu i promicanje raznovrsnosti studijskih programa.

Vizija:

jačanje liderstva u oblasti međunarodne saradnje. Sa preko 300 sporazuma o saradnji (bilaterlano ili kroz program) sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Služba za međunarodnu saradnju nalazi se u zgradi Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial